موزیک فید ؛ مرجع دانلود آهنگ جدید خارجی و ایرانی

𝅘𝅥𝅯دانلود آهنگ لله چی از بهنام حسن زاده و صفر گلردی

۲۷ اردیبهشتدیدگاه ها : بدون دیدگاه

دانلود آهنگ لله چی از بهنام حسن زاده و صفر گلردی

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده و صفر گلردی - لله چی

دانلود آهنگ لله چی با کیفیت متوسط - 128دانلود آهنگ لله چی با کیفیت عالی - 320

راهنمای دانلود آهنگ
ویندوز : روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه "save link as" را انتخاب کنید.
اندروید : روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه "save link" را انتخاب کنید.

آهنگ جدید بهنام حسن زاده و صفر گلردی منتشر شد. نام این قطعه جدید “لله چی” است و شما میتوانید آنرا از طریق لینک های دانلود پرسرعت موزیک فید براحتی دانلود نمایید. ما علاوه بر موزیک لله چی تکست ترانه را هم برای شما قرار داده ایم و شما پیش از دانلود اهنگ امکان پخش آنلاین موزیک را نیز دارید.

بشنوید و دانلود کنید جدیدترین آهنگ بهنام حسن زاده و صفر گلردی با نام لله چی

خواننده: بهنام حسن زاده و صفر گلردی

♪♪♪♪ دانلود آهنگ با موزیک فید ♪♪♪♪

تکست اهنگ لله چی بهنام حسن زاده و صفر گلردی

ل ﻟﻪ ﭼﻰ ل ﻟﻪ ﺑﺰن ﺧﻮاﻳﻤﻪ ﺻﺪاره ﺳﺮ ﻫﺎدم
ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﻰ ﻧﻰ ﺑﺰن ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺨﻮﻧﻢ

ﻗﺪﻳﻤﻰ اﻳﻮون ﺳﺮ ﭼﻠﭽﻠﺎره ﭘﺮ ﻫﺎدم
ﺳﺮ اﻳﻮون ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﭘﺮ ﺑﺪم

ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻫﺎﻛﻨﻢ و روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﻫﺎدم
ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪم

اﺳﺎ ﺧﻮاﻳﻤﻪ ﺷﻰ دﻟﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺎدم
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻴﺨﻮام دﻟﻢ رو ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺪم

ل ﻟﻪ ﭼﻰ ل ﻟﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﻰ ﻧﻰ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﺗﻰ ل ﻟﻪ دل ﭼﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻴﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ورﻧﻪ ﻣﻰ دل ﻏﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻏﻢ دﻟﻢ رو ﻣﻴﺒﺮه ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﻛﻮﻫﻰ رﻳﻜﺎﻣﻪ ﻳﻠﺎق دارﻣﻪ ﺷﻴﺴﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﭘﺴﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻳﻴﻠﺎق دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ دﺷﺖ و ﺑﺎغ دارﻣﻪ ﺷﻴﺴﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ و دﺷﺖ و ﺑﺎغ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﻗﺸﻨﮓ ﻛﻴﺠﺎ ﺳﺮاغ دارﻣﻪ ﺷﻴﺴﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻳﻪ دﺧﺘﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺳﺮاغ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﻮ ﭼﺮاغ دارﻣﻪ ﺷﻴﺴﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﺗﻮ ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﭼﺮاغ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ل ﻟﻪ ﭼﻰ ل ﻟﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﻰ ﻧﻰ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﺗﻰ ل ﻟﻪ دل ﭼﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻴﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ورﻧﻪ ﻣﻰ دل ﻏﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻏﻢ دﻟﻢ رو ﻣﻴﺒﺮه ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﭼﺎرﺑﻴﺪار ﺳﻮﻳﻞ در ﺷﻮﻧﻪ ﺻﺪای زﻧﮕﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬﺎرﭘﺎ (ﭽﻮﭘﺎﻧﺪاره ﻣﻴﺮه ﺻﺪای زﻧﮕﻮﻟﻪ ﻣﻴﺎد ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﺑﺰن ل ﻟﻪ ﻣﻰ دل ﻣﻰ ﻛﻮی ﺗﻨﮕﻪ ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻰ ﺑﺰن دﻟﻢ ﺑﺮای ﻛﻮﻫﻢ ﺗﻨﮕﻪ ای ﻧﻮازﻧﺪه

وروری راه ﺑﻮرم ﺳﺎﻣﻮن ﺷﻰ ﻛﻮه ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻛﺞ راه ﺑﺮم ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﮓ ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﭼﻨﻰ ﻣﺰه دارﻧﻪ ﺗﻠﺎر ﺳﺮ ﻛﻮه ل ﻟﻪ ﭼﻰ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺳﺮﻛﻮه ﭼﻪ ﻣﺰه ای داره ای ﻧﻮازﻧﺪه

ل ﻟﻪ ﭼﻰ ل ﻟﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﻰ ﻧﻰ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰن ای ﻧﻮازﻧﺪه

ﺗﻰ ل ﻟﻪ دل ﭼﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻧﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻴﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارم ای ﻧﻮازﻧﺪه

ورﻧﻪ ﻣﻰ دل ﻏﻤﻪ آ ل ﻟﻪ ﭼﻰ
ﻏﻢ دﻟﻢ رو ﻣﻴﺒﺮه ای ﻧﻮازﻧﺪه

Download Music / Direct link

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجوی آهنگ

آخرین موزیک ها

پرتکرارترین خواننده ها