موزیک فید ؛ مرجع دانلود آهنگ جدید خارجی و ایرانی

𝅘𝅥𝅯دانلود آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و The Don

۱۳ تیردیدگاه ها : بدون دیدگاه

دانلود آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و The Don

دانلود آهنگ علی یاسینی و The Don - عوض شدی

دانلود آهنگ عوض شدی با کیفیت متوسط - 128دانلود آهنگ عوض شدی با کیفیت عالی - 320

راهنمای دانلود آهنگ
ویندوز : روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه "save link as" را انتخاب کنید.
اندروید : روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه "save link" را انتخاب کنید.

آهنگ جدید علی یاسینی و The Don منتشر شد. نام این قطعه جدید “عوض شدی” است و شما میتوانید آنرا از طریق لینک های دانلود پرسرعت موزیک فید براحتی دانلود نمایید. ما علاوه بر موزیک عوض شدی تکست ترانه را هم برای شما قرار داده ایم و شما پیش از دانلود اهنگ امکان پخش آنلاین موزیک را نیز دارید.

بشنوید و دانلود کنید جدیدترین آهنگ علی یاسینی و The Don با نام عوض شدی

خواننده: علی یاسینی و The Don

♪♪♪♪ دانلود آهنگ با موزیک فید ♪♪♪♪

تکست اهنگ عوض شدی علی یاسینی و The Don

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

The Don:

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎ اراده ﺗﺮ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮﻣﺪ اﺳﻤﺖ ﻧﻤﻴﺰدم ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون از ﺣﺮﺻﺖ

ﺑﻮدی ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮن ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪ ﮔﻔﺘﻢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎد دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻠﺖ

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻋﻜﺴﺎﻣﻮن ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻳﻮارو ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪﻳﺪم اون ﺧﻨﺪه ی زﻳﺒﺎرو

ﻧﻤﻴﺸﻨﻴﺪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎﻣﻮ ﻧﺪﻳﺪن ﺗﻮ ﺟﻤع رﻓﻴﻘﺎﻣﻮMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و د دان The Don با متن (کامل) | فرمت MP3

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ آرزوﻫﺎم ﻓﺮق داﺷﺖ

از اوﻟﻰ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﺶ ﺑﻮدی ﺗﻮ ﻫﻤﺮاش

ﻛﻨﺎرﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﺮﻳﻔﻤﻮن

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺨﻮردن ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺎش

اﻟﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻐﺾ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻳﻪ ﻣﻮﻗع زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻰ

ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻰ

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

The Don :

ﺗﻮ ﻋﻮض ﺷﺪی از ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﻣﻴﺸﻪ دﻳﺪ اﮔﻪ ﻗﺮاره ﺗﻮ ﺑﺒﺮی ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ زﻳﺮ ﻣﻴﺰ

اﻓﺘﺎدم رو دور ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺖ رو ﺷﻴﺐ ﺗﻴﺰ وﻟﻰ دﻟﻢ ﻣﻴﻜﺸﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

اﻟﺎن ﻛﻪ دادی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﻋﺎدﺗﻢ

ﺣﻘﺘﻪ ﺣﻘﺘﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺳﺮت ﺑﻴﺎد اﺻﻠﺎ

ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻪ ﻳﺎدم ﺑﺮی ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ زل ﺑﺰن ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﺑﮕﻮ ﺑﺪت ﻣﻴﺎد ازم

ﭼﻮن دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻣﻦ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ ﻫﻢ اﺳﻴﺮ

ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪﻣﻮن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﺷﻮ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﻋﻮﺿﻰ ﻣﻦ اوﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺬاری ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮم

ﺧﻮدم ﺑﺪﺗﺮ از ﺗﻮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮم

ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ از ﻳﻪ ﻃﺮف

ﺟﺎ ﻧﺪارم ﺑﻨﺪازی روی اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺗﺮک

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

Download Music / Direct link

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجوی آهنگ

آخرین موزیک ها

پرتکرارترین خواننده ها