موزیک فید ؛ مرجع دانلود آهنگ جدید خارجی و ایرانی

𝅘𝅥𝅯دانلود آهنگ سیبی سوار از مهیار خلیل زاده

۲۶ اردیبهشتدیدگاه ها : بدون دیدگاه

دانلود آهنگ سیبی سوار از مهیار خلیل زاده

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده - سیبی سوار

دانلود آهنگ سیبی سوار با کیفیت متوسط - 128دانلود آهنگ سیبی سوار با کیفیت عالی - 320

راهنمای دانلود آهنگ
ویندوز : روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه "save link as" را انتخاب کنید.
اندروید : روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه "save link" را انتخاب کنید.

آهنگ جدید مهیار خلیل زاده منتشر شد. نام این قطعه جدید “سیبی سوار” است و شما میتوانید آنرا از طریق لینک های دانلود پرسرعت موزیک فید براحتی دانلود نمایید. ما علاوه بر موزیک سیبی سوار تکست ترانه را هم برای شما قرار داده ایم و شما پیش از دانلود اهنگ امکان پخش آنلاین موزیک را نیز دارید.

بشنوید و دانلود کنید جدیدترین آهنگ مهیار خلیل زاده با نام سیبی سوار

خواننده: مهیار خلیل زاده

♪♪♪♪ دانلود آهنگ با موزیک فید ♪♪♪♪

تکست اهنگ سیبی سوار مهیار خلیل زاده

 

دﺷﻤﻨﻮن اﻟﻔﺮار در اﻧﻪ ﻣﻪ ﺑﺮار
دﺷﻤﻨﻮن اﻟﻔﺮار ﺑﺮدارم داره ﻣﻴﺎد

ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻫﺎﻛﺮدﻧﻪ ده ﺗﺎ ﺳﻴﺒﻰ ﺳﻮار
ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻛﺮدن ده ﺗﺎ ﺳﻴﺒﻰ ﺳﻮار

دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ داس
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب دﺳﺖ ﺑﻪ داس

دﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺎﻛﺮدﻧﻪ ﺑﺎز
ﺑﺎز دﺳﺖ دﺳﺖ ﻛﺮدن

ﻛﺎری ﻫﺎﻛﺮدی ﻛﻪ ﺑﻴﺘﻨﻪ ﺗﻪ رو ﻓﺎز
ﻛﺎری ﻛﺮدی ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻗﺮار دارﻣﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻨﻬﺎ راه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮه ﻧﻜﻮﺷﻢ
ﺗﻨﻬﺎ راه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮرو ﻧﻜﺸﻢ

اﻣﺸﻮ وﻧﻪ ﺷﻰ ﺑﺮﻧﻮ ره ﺑﺮوﺷﻢ
اﻣﺸﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮﻧﻮ ﺧﻮدم رو ﺑﻔﺮوﺷﻢ

ﺧﺪا ﻧﻴﺎره اون روزه ﻛﻪ آﺧﺮ ﺷﻪ ﺷﻴﺶ ﺟﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ره دﭘﻮﺷﻢ
ﺧﺪا ﻧﻴﺎره اون روز رو ﻛﻪ آﺧﺮ ﺷﻴﺶ ﺟﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ام رو ﺑﭙﻮﺷﻢ

اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺳﻮﻳﻞ ﻗﺮار دارﻣﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

ﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻠﺎم
ﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻠﺎم

ﺗﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﺮام
ﺗﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﺮام

در اﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه و ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم
ﺣﻀﺮت ﺷﺎه و ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم داره ﻣﻴﺎد

ﻫﺴﻤﻰ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺘﻴﻢ

دﺷﻤﻨﻮن ﺗﺎر و ﻣﺎر
دﺷﻤﻨﺎ ﺗﺎر و ﻣﺎر

ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﻤﻰ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی دار
ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی دار

اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻗﺮار دارﻣﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢMusicdel | موزیکدل

Download Music / Direct link

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجوی آهنگ

آخرین موزیک ها

پرتکرارترین خواننده ها